Bài văn khấn đền Bảo Hà chi tiết nhất ai cũng nên biết – Đại Phú An

Video Bài văn khấn đền Bảo Hà chi tiết nhất ai cũng nên biết – Đại Phú An

Hướng dẫn bài văn khấn đền Bảo Hà chi tiết nhất. Nếu bạn muốn đi đến đền Bảo Hà, nên biết 2 bài văn khấn dưới đây để cầu tài, cầu lộc.

Tại sao phải biết bài văn khấn đền Bảo Hà?

van khan den bao ha
Đi đền Bảo Hà, bạn nên biết bài văn khấn nôm chi tiết nhất

Đền Bảo Hà là một trong những ngôi đền linh thiêng tại Lào Cai. Nơi đây thờ ông Hoàng Bảy – vị Thành Hoàng, thuộc Nhạc Phụ. Tương truyền, ông Hoàng Bảy là mệnh quan triều đình, nắm giữ nhiệm vụ trấn giữ 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái dưới thời vua Lê.

Ông là người có công rất lớn trong việc giúp dân an cư lạc nghiệp. Sau này ông cũng đã vì nhân dân mà hi sinh. Sau khi ông mất, các mệnh quan thời Phong Kiến ban cho ông danh hiệu “Trấn An Hiển Liệt”, “Thần Vệ Quốc”. Đền Ông Hoàng Bảy thường nổi tiếng linh thiêng trong việc cầu lộc, công danh, trừ tà,…

Ngày lễ chính của đền Ông Hoàng Bảy vào các dịp đầu năm, ngày rằm tháng giêng và đông đảo nhất là vào ngày 17 tháng 7 âm lịch (được cho là ngày giỗ của Ông Hoàng Bảy).

Xem thêm: Sự tích đền Bảo Hà – Ngôi đền thiêng thờ ông Hoàng Bảy

Hướng dẫn bài văn khấn đền Bảo Hà dành cho du khách thập phương

Xem thêm: Văn khấn Ông Hoàng Mười xin tài xin lộc

Nam mô a di Đà Phật!

Xem thêm: Văn khấn Ông Hoàng Mười xin tài xin lộc

Nam mô a di Đà Phật!

Xem thêm: Văn khấn Ông Hoàng Mười xin tài xin lộc

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con lạy toàn bộ chư Phật Chư Tiên, Chư Thánh

Con lạy Thánh Hoàng Bảy tối linh

Đệ tử con tên là….

Ngụ tại….

Hôm nay là ngày… tháng… năm… (âm lịch). Đệ tử con thành tâm đọc bài khấn Ông Hoàng Bảy và sửa soạn hương hoa lễ vật, gọi chút lễ bạc lòng thành.Con xin cúi lạy kính dâng lên các vị chư tiên, chư thánh, xin cảm tạ ơn đức của các Ngài đã phù hộ độ trì cho con trong thời gian vừa qua luôn được bình an vô sự.

Hôm nay, đệ tử con đến đây, trước là kính lễ tạ ơn, sau là cúi đầu kính lạy cúi xin các Ngài thương xót, phù hộ cho ….(nêu các điều nguyện ước ra). Một lần nữa, thay mặt toàn thể gia chung chúng con, để tự con xin được các Ngài dang tay cứu giúp.

Con xin cảm tạ ơn đức của Thánh Hoàng Bảy và các vị Chư Thánh, Chư Thần.

Xem thêm: Văn khấn Ông Hoàng Mười xin tài xin lộc

Nam mô a di Đà Phật!

Xem thêm: Văn khấn Ông Hoàng Mười xin tài xin lộc

Nam mô a di Đà Phật!

Xem thêm: Văn khấn Ông Hoàng Mười xin tài xin lộc

Nam mô a di Đà Phật!

van khan den bao ha1
Lễ dâng lên ông Hoàng Bảy gồm lễ mặn và lễ chay

Bài văn khấn đền Bảo Hà đầy đủ và chi tiết

Xem thêm: Văn khấn Ông Hoàng Mười xin tài xin lộc

Nam mô a di Đà Phật!

Xem thêm: Văn khấn Ông Hoàng Mười xin tài xin lộc

Nam mô a di Đà Phật!

Xem thêm: Văn khấn Ông Hoàng Mười xin tài xin lộc

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật

Ngũ phương ngũ phật, thập phương thập phật

Hằng hà sa số Đức Phật công đức, công lượng vô biên.

Đệ trước án tiền, kín lạy Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát

Cung Phật thỉnh Thánh, cung thỉnh thiên cung tấu thỉnh thiên đình, sám hối:

Tam phủ thần vương, tứ phủ thánh đế

Con xin sám hối Thiên phủ Thánh Đế – Cao thiên Thượng thánh- Đại từ Nhân giả – Huyền khung Cao Thượng đế -Ngọc Hoàng Đại Thiên tôn.

Con sám hối Nhạc Phủ Thánh Đế – (Tản Viên Sơn Thánh) -ngũ nhạc thần vương – năm phương sơn động

Con sám hối Thủy Phủ Thánh Đế – (Lạc Long Quân Đại Đế) – Bát Hải Long Vương – tám phương cửa bể

Con sám hối Địa phủ Thánh Đế- thập điện minh vưong tòa chương địa phủ

Bắc Cực Trung Thiên Tam nguyên tam phẩm tam quan

Con sám hối Đại Thánh Nam Tào Lục Ty duyên thọ tinh quân

Con sám hối Đại Thánh Bắc Đẩu Cửu hoàn giải ách tinh quân

Cửu tinh thiên chúa thập nhị bát tú chư bộ thiên binh chư dinh văn võ.

Con sám hối tấu lạy quốc mẫu vua bà bơ tòa tiên thánh tứ phủ Thánh Mẫu:

Kính lạy Cửu trùng thánh mẫu .bán thiên công Chúa Thiên tiên thánh mẫu

Kính lạy địa tiên thánh mẫu quỳnh hoa Liễu Hạnh Vân Hương Thánh Mẫu

Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương thiên tiên Thánh Mấu.

Xem thêm: Văn Khấn Đền Ông Hoàng Mười

Kính lạy Thánh Mẫu Đệ Tam thủy cung, Xích Lân long Nữ,Thủy Tinh Công chúa

Kính lạy Đức Mẫu thượng ngàn Diệu nghĩa diệu tín thiền sư

Tuần Quán Đông Cuông đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.

Con lạy trần triều hiển thánh Hưng Đạo Đại Vưong

Trần triều Khải Thánh , Vương Phụ Vưong mẫu Vương phu nhân

Tứ vị Vưong tử- Nhị Vị Vương cô- vương tế vương tônLiệt vị tướng tướng công đồng Trần Triều

Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh

 • Quan đệ nhất Thượng Thiên

+Quan đệ nhị thượng ngàn

+Quan đệ tam thoải phủ

+Quan đệ tứ khâm sai

 • Quan đệ ngũ tuần tranh

Con sám hối điều thất tôn quan- Hoàng triệu tôn quan

Con lạy tứ phủ chầu bà thập nhị chầu bà

 • Chầu đệ nhất thượng thiên
 • Chầu đệ nhị thượng ngàn
 • Chầu đệ tam thủy phủ
 • Chầu đệ tứ khâm sai
 • Chầu năm Suối Lân
 • Chầu sáu Lục Cung
 • Chầu bảy Kim Giao
 • Chầu tám Bát Nàn
 • Chầu chín cửu tỉnh
 • Chầu mười Mỏ Ba
 • Chầu Bé Bắc Lệ
 • Chầu bà bản đền

Con lạy Tứ phủ thánh hoàng thập vị thánh hoàng

Sám hối ông bơ thoải quốc, ông bảy Bảo Hà, ông mười Nghệ An

Sám hối tứ phủ thánh cô

 • Cô đệ nhất thượng thiên
 • Cô đôi Đông Cuông
 • Cô bơ Thác Hàn
 • Cô tư địa phủ
 • Cô năm Suối Lân
 • Cô sáu Lục Cung
 • Cô bảy Kim Giao
 • Cô tám đồi chè
 • Cô Chín Sòng Sơn
 • Cô mười Đồng Mỏ
 • Cô bé sơn lâm
 • Cô bé bản đền

Sám hối tứ phủ thánh cậu: cậu cả cậu đôi cậu bơ cậu bé

Con lạy ngũ dinh thần tướng-ngũ hổ thần quan

Con lạy thanh xà tướng quân- bạch xà tướng quân

Con lạy công đồng các bóng các giá, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể.

Con lạy chầu chúa thủ đền cùng quan thủ điện, thổ địa thần kỳ thần linh bản xứ

Phần văn khấn chính

Xem thêm: Văn khấn cúng tại đền ông Hoàng Mười

Đê tử con là:………………………………………. ……………………………

Ngụ tại:…………………………………….. ………………………………………….

Kim niên kim nguyệt ,cát nhật lương thời

Mậu tý niên…nguyệt…..thời

Đệ tử con nhất tâm nhất lễ đêm tưởng ngày mong nhất tâm chí thiết nhất dạ chí thành

nhất tâm tưởng vạn tâm cầu-tu thiết nhang hoa lễ vật tờ đơn cánh sớ

Mang miệng tới tâu-mang đầu tới bái-cửa đình thần tam tứ phủ .

Trên mẫu độ dưới gia hộ mẫu thương -vuốt ve che chở -phù hộ độ trì

Trăm tội mẫu xá vạn tội mẫu thương. Mẫu xá u xá mê xá lỗi xá lầm.

Mẫu soi đường chỉ lối cho con biết đường mà lội biết lối mà lần

Hôm nay đệ tử con lễ bạc tâm thành con giàu một bó con khó một nén giàu làm kép hẹp làm đơn,

Thiếu mẫu cho làm đủ vơi mẫu cho làm đầy.

Mẫu chấp kỳ lễ vật-chấp lễ chấp bái

Chứng tâm cho lời kêu tiếng khấn của con bay như phượng lượn như hoa tới cửa ngài ngồi tời ngai ngài ngự.

Cho con sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm.

Con nam mô a di đà phật (3 lần)

Trên đây là hướng dẫn văn khấn đền Bảo Hà chi tiết nhất. Quý vị có thể học thuộc bài văn khấn hoặc ghi nhớ 3 phần chủ yếu: tên gia chủ, địa chỉ và tâm nguyện. Cầu Phật tại tâm, bạn có thể tự thỉnh xin ông Hoàng Bảy mà không cần mất tiền khấn lễ, thuê khấn.

Gợi ý điểm dừng chân nghỉ ngơi khi đi đền Bảo Hà

Trên đường di chuyển đến đền Bảo Hà, bạn có thể chọn Khu nghỉ dưỡng Đại Phú An làm nơi dừng chân. Tại đây, quý du khách sẽ được phục vụ ẩm thực – nghỉ dưỡng – trải nghiệm các dịch vụ tiện ích của Đại Phú An.

3 4
Trải nghiệm ẩm thực độc đáo của vùng Tây Bắc ở Khu nghỉ dưỡng Đại Phú An

Đó là các món ăn của người dân tộc vùng Tây Bắc: cơm lam, nếp nương, măng rừng,… Ngoài ra, bạn cũng sẽ được thưởng thức ẩm thực Đỗ gia – món ăn kết hợp với bài thuốc tốt cho sức khỏe.

Để được phục vụ tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0813.381.567. Hoặc 0377.288.388 để đặt bàn trước. Bạn cũng có thể truy cập Fanpage Khu Nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Đại Phú An. Hoặc website daiphuanresort để biết thêm thông tin chi tiết.

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Văn khấn ông hoàng mười hay nhất và đầy đủ nhất được tổng hợp và biên tập bởi tuvi.top

Nguồn: 🔗

Related Posts